Wijkvereniging De Leest / MFC De Magneet Veghel in Veghel.
Wijkvereniging De Leest / MFC De Magneet Veghel in Veghel. Foto:

Hoe blijven wijk- en gemeenschapshuizen in de toekomst vitaal?

Algemeen 1.219 keer gelezen

VEGHEL | Binnen steeds meer wijk- en gemeenschapshuizen (wgh’s) in Meierijstad speelt het vraagstuk rondom het vitaal blijven in de toekomst in termen van onder andere bestuur, financiën, programmering en vastgoed. In 2021 hebben deze wgh’s de kans gekregen om mee te doen aan een vitaliteitsscan om zodoende inzicht te krijgen in de parels, aandachtspunten, kansen en bedreigingen van het betreffende wgh, gevolgd door advies waarmee aan de slag kan worden gegaan. 

De vitaliteitsscans zijn uitgevoerd ten behoeve van het duurzaam voortbestaan en de toekomstbestendigheid van de wgh’s. 13 van de 23 wgh’s in Meierijstad hebben een individueel adviesrapport ontvangen waarmee zij in de praktijk aan de slag kunnen. Daarnaast is een eindrapportage aan de gemeente opgeleverd met daarin de bevindingen, conclusies en adviezen aan zowel de gemeente als ook aan de besturen van de wgh’s.


Lijst van deelnemende wijk- en gemeenschapshuizen:
Gemeenschapshuis Den Hazenpot (Boerdonk)
Wijkgebouw De Meidoorn (Boskant)
Gemeenschapshuis De Brink (Eerde)
Sport en Ontmoetingscentrum Ter Aa (Erp)
Gemeenschapshuis Het Span (Keldonk)
Gemeenschapshuis D’n Brak (Mariaheide)
MFA De Loop’r (Olland)
Wijkgebouw De Zeven Eiken (Veghel)
Wijkgebouw De Spil (Veghel)
Wijkvereniging De Leest / MFC De Magneet Veghel (Veghel)
Wijkgebouw De Kajuit (Schijndel)
Wijkgebouw Bloemenwijk (Schijndel)
Het Gasthuis (Schijndel)
Dorpshuis Het Klooster (Zijtaart)


‘Geef initiatieven een kans’
In de rapportage van Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) wordt onderscheid gemaakt tussen adviezen ten aanzien van de wgh’s en ten aanzien van de gemeente. Zo zouden de wgh’s meer in contact moeten treden met de doelgroep. “Leg directe contacten met de doelgroep. Laat hen zelf iets organiseren of regelen. Pak als bestuur een faciliterende rol. Laat de doelgroep zelf nadenken over wat en hoe ze de activiteiten willen organiseren en werk vraag gestuurd, sta open voor initiatiefnemers en probeer hen te faciliteren. Geef initiatieven een kans.”

Kansen of bedreigingen
Uit de vitaliteitsscans blijkt dat de wgh’s veelal positief zijn over de samenwerking met de gemeente Meierijstad. Wel werd duidelijk dat er behoefte is aan één aanspreek- en coördinatiepunt. “Naar aanleiding van deze aanbeveling is het mailadres: gemeenschapshuizen@meierijstad in het leven geroepen. Beleidsondersteuners van de gemeente Meierijstad beheren deze mailbox en coördineren de vragen die binnenkomen”, aldus burgemeester Kees va Rooij.
In de rapportage is verder terug te lezen dat de wgh’s profijt kunnen hebben aan ondersteuning door een organisatie met expertise. Het college van burgemeester en wethouders is daar mee aan de slag gegaan. Alle besturen van wgh’s hebben een lidmaatschap voor 2023 voor ‘t Heft aangeboden gekregen. “Dit is een platform voor wgh’s in Noord-Brabant en biedt ondersteuning en advies aan gemeenschapshuizen met informatie, trainingen en ledenvoordeel. ‘t Heft brengt ook wgh’s met elkaar in verbinding. Leden kunnen aangeven waar zij mij bezig zijn, waar ze tegen aanlopen en welke kansen of bedreigingen ze zien aankomen”, legt Van Rooij uit.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant