Arie Ketelaars (L) en Ruud Vogels (R) op de plek waar de kiosk moet komen te staan.
Arie Ketelaars (L) en Ruud Vogels (R) op de plek waar de kiosk moet komen te staan. Foto:

Komt er een kiosk in het Julianapark? Als het aan deze groep Veghelaren ligt wel

Algemeen 2.250 keer gelezen

VEGHEL | Een kiosk in het Julianapark voor kleinschalige creatieve optredens. Een werkgroep is druk bezig met het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot de realisatie en aansluitend het beheer van zo’n kiosk in het Veghelse park. “Het Julianapark is een mooi centraal gelegen park waar nu veel te weinig gebeurt”, vindt Ruud Vogels.

De werkgroep bestaat uit Alida van de Snepscheut, Ben van de Meerakker, Arie Ketelaars, Tonnie van der Linden, Jan van de Wetering, Ron van de Snepscheut en voorzitter Ruud Vogels. Na het lezen van het collegewerkprogramma trok één aspect de bijzondere aandacht van de werkgroep. Vogels legt uit: “In het programma valt te lezen dat het college een levendig en aantrekkelijk Meierijstad wil creëren door het ondersteunen en stimuleren van evenementen groot en klein. Voor het Julianapark in Veghel vindt verdere verduurzaming plaats op het gebied van stroom en water, inclusief wifi.”


Ketelaars en Vogels: ‘We hebben de gemeente nodig om te voorzien in de benodigde nutsvoorzieningen’

Bovengenoemd speerpunt past naadloos bij de ambities van de werkgroep. Vogels vervolgt: “De realisatie van een kiosk in het park om het gebruik van het Julianapark te stimuleren door hier met een grote regelmaat veelal kleinschalige creatieve optredens te gaan organiseren op het gebied van de kleinkunst, met name muziek en dans.”

Locatie
Over de plek waar de kiosk moet komen te staan, heeft de werkgroep al een idee. Vogels: “Op de locatie waar lang geleden al een kiosk heeft gestaan. Als je vanaf de Hoofdstraat het park binnenloopt, dan meteen aan de rechterkant. Voorbij het laatste woonhuis meteen rechts. Daar is al een soort ‘natuurlijke’ kom.” Op die plek zit de kiosk evenementen als bijvoorbeeld Veghel in Hout en Fabriek Magnifique niet in de weg. “Het moet dienen als extra voorziening”, aldus de voorzitter van de werkgroep.
De werkgroep ziet mogelijkheden voor alle inwoners van Meierijstad. “Natuurlijk leerlingen van Phoenix Cultuur en talenten van de CHV Academy. Maar eigenlijk kan de kiosk dienen voor alle inwoners van onze gemeente met creatieve ideeën”, stelt Vogels.

Openbare toiletvoorziening
De initiatiefnemers van de kiosk in het Veghelse park zijn zelf bereid om het beheer op zich te nemen. “We hebben de gemeente nodig om te voorzien in de benodigde nutsvoorzieningen zoals: wifi, riolering, stroom en water. Verder zou het park een goede plek zijn voor een openbare toiletvoorziening in het centrum, maar dat is niets meer dan een suggestie”, vertelt Vogels. Hij wil graag in gesprek met de Meierijstadse politiek om het idee verder toe te lichten. “Volgens mij passen onze doelstellingen goed bij de beleidsvoornemens. Samen willen we een park creëren met aantrekkingskracht voor jong en oud.”


Ruud Vogels (L) en Arie Ketelaars (R) zijn blij met de eerste reacties vanuit de gemeentepolitiek.

Financiering
Concrete plannen voor de financiering zijn er nog niet. Eerst wil de werkgroep in overleg met de gemeente. Vogels: “We hebben wel al gesprekken gevoerd met verschillende partijen die willen meedenken. Maar eerst willen we de gemeente enthousiast krijgen. Daarna volgen stappen als ontwerp, kostenraming, financiering en hoe we het precies gaan beheren.”
Wethouder Jan van Burgsteden is positief, maar hield nog even een slag om de arm. “Laten we gaan onderzoeken of en hoe we een kiosk kunnen realiseren in het Julianapark of op een andere plek in het centrum van Veghel.” Verschillende raadsleden lieten donderdagavond weten enthousiast te zijn over de plannen van Vogels, Ketelaars en co. Niets lijkt een kiosk in het Julianapark nog in de weg te staan. “We zijn erg blij met alle positieve reacties. We gaan het plan verder uitwerken”, besluit Vogels.

Arie Ketelaars (L) en Ruud Vogels (R) op de plek waar de kiosk moet komen te staan.
Ruud Vogels (L) en Arie Ketelaars (R) op de plek waar de kiosk moet komen te staan.
Arie Ketelaars (L) en Ruud Vogels (R) op de plek waar de kiosk moet komen te staan.

Uit de krant