Huiswerk voor de provincie over de N279.
Huiswerk voor de provincie over de N279. Foto: Jorrit Lousberg

Raad van State vernietigt plan voor aan­pas­sing N279 tus­sen Ve­ghel en As­ten

Algemeen 1.387 keer gelezen

VEGHEL | De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van woensdag het inpassingsplan ‘N279 Veghel-Asten’ vernietigd. Het plan van provinciale staten van Noord-Brabant om de doorstroming en de verkeersveiligheid van de provinciale N279 te verbeteren is onder meer in strijd met de eisen van een goede ruimtelijke ordening en de rechtszekerheid.

De N279 tussen Veghel en Asten is een belangrijke weg voor de bereikbaarheid van de regio Zuidoost-Brabant. De provincie Noord-Brabant wil de doorstroming en de verkeersveiligheid op deze weg verbeteren. Daarvoor stelde de provincie in 2018 een inpassingsplan op. Dat plan maakt een verbreding van de N279 mogelijk bij Veghel. Bij Helmond zou de weg om de wijk Dierdonk heen gelegd worden. Verder zouden de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers worden aangelegd. Tegen het inpassingsplan zijn zestig beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inpassingsplan
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is het inpassingsplan in strijd met de eisen van een goede ruimtelijke ordening en de rechtszekerheid. Zo bevat het plan zeer ruime verkeersbestemmingen die het mogelijk maken om met de weg te ‘schuiven’. Daardoor kan de weg veel dichter bij woningen en bedrijven komen te liggen dan waar in de onderzoeken van uit is gegaan. Ook is in de onderzoeken naar geluid-, licht,- en trillinghinder van de weg niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het plan, waardoor deze hinder mogelijk onderschat is. Verder is de provincie in het verkeersonderzoek uitgegaan van een verkeersmodel dat ‘onvoldoende betrouwbare verkeersprognoses voor 2030’ oplevert. Daarom had de provincie deze prognoses niet mogen gebruiken bij de tracékeuze, de keuze om de N279 om de wijk Dierdonk te leggen en het benodigde aantal rijstroken. Maar ook niet bij haar beoordeling van de aanvaardbaarheid van de geluid- en trillinghinder, de aantasting van de luchtkwaliteit en de natuur. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het inpassingsplan volledig vernietigd.

Nieuw plan
Als de provincie een nieuw inpassingsplan voor de N279 wil vaststellen, zal zij eerst nieuw verkeersonderzoek moeten laten doen. Op basis daarvan zal de provincie dan een nieuwe afweging moeten maken over de keuze van het tracé, het benodigde aantal rijstroken en in het bijzonder de omleiding bij de wijk Dierdonk. En zelfs als de provincie vasthoudt aan het tracé en het aantal rijstroken zal zij, op basis van de nieuwe verkeersgegevens, moeten onderzoeken en beoordelen wat de gevolgen van de weg zijn voor geluid, trilling, lichthinder, veiligheid, natuur en de luchtkwaliteit.

De volledige uitspraak van de Raad van State is hier terug te lezen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant