Edelsmeden op de Noordkade in Veghel.
Edelsmeden op de Noordkade in Veghel. Foto: Nicole Minneboo

Eerste kunst- en cultuur nota Meierijstad: ‘De gemeente maakt een statement: kunst en cultuur is belangrijk’

Kunst en cultuur 1.059 keer gelezen

VEGHEL | Wethouder Menno Roozendaal heeft woensdagmiddag in aanwezigheid van een vijftal hoofdrolspelers op het gebied van kunst en cultuur de eerste Kunst & Cultuur Nota 2024 - 2030 van de gemeente Meierijstad gepresenteerd. “Meierijstad heeft oog voor kunst en cultuur”, luidt de duidelijke boodschap van Roozendaal.

Momenteel heeft de gemeente Meierijstad nog geen kunst- en cultuurnota. Bij de start van de gemeente lag de prioriteit voornamelijk op het harmoniseren van beleid plus enkele grote opdrachten zoals de verhuizing van de Blauwe Kei en de (door)start van Phoenix Cultuur. De afgelopen twee jaar stonden in het teken van de realisatie van een nieuwe nota kunst en cultuur. De gemeente heeft vijf kernvoorzieningen benoemd waarmee ze veel contact hebben gehad tijdens het schrijven van deze nota. Zij werden woensdag vertegenwoordigd door Barbara Brouwer (Phoenix Cultuur), Gio van Creij (Bibliotheken Noordoost Brabant), Harry Vermeulen (de Blauwe Kei), Susanne Dumoulin (Cultuurkade) en Harrie van den Brand (Kunststichting Meierijstad). Bij de uitreiking waren ook de schrijvers van de nota aanwezig: Arno van Alebeek en Eric Tausch. Ruim twee jaar zijn ze bezig geweest met het samenstellen van document. Wethouder Roozendaal is blij met het eindresultaat: “Het is geen eenvoudige klus geweest met zoveel kernen en belanghebbenden. De nota is niet zomaar toe te passen in iedere gemeente. Het is echt een productie van en voor Meierijstad.” De gemeente stelt vanaf 2024 300.000 euro per jaar extra beschikbaar (bovenop wat er jaarlijks al wordt begroot) voor kunst en cultuur. Daarbovenop wordt éénmalig 3.4 miljoen verdeeld als extra impuls voor de culturele sector.

Speerpunten
De ambitie van de gemeente is uitgewerkt in vier speerpunten: Behoud en versterken van de culturele basisinfrastructuur, ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling, iedereen kan meedoen en balans tussen groot en klein.
De eerste twee speerpunten uit de Kunst & Cultuur Nota spreken voor zich. Roozendaal legt uit wat er wordt bedoeld met Iedereen mag meedoen: “Een van de maatschappelijke doelen van de gemeente is dat iedereen, ongeacht etnische afkomst, religie, beperking, gender, seksuele oriëntatie, sociaal-economische situatie, leeftijd of opleiding moet kunnen deelnemen aan activiteiten in de samenleving. Dit geldt ook binnen kunst en cultuur.” De wethouder somt de doelen op: “We streven naar een inclusieve samenleving, de ontwikkeling van het creatief vermogen van een persoon, bevorderen bereikbaarheid en toegankelijkheid van het culturele aanbod, beter zichtbaar maken kunst- en cultuuraanbod en kunst en cultuur inzetten als middel om doelen in het sociaal domein te bereiken.”

Stedelijk museum
Volgens Roozendaal mag Meierijstad best ambitieus zijn en groot denken. Zo kwamen uit het participatieproces ideeën naar boven zoals de realisatie van een stedelijk museum of het plaatsen van kunstwerken van internationale kunstenaars. Roozendaal: “Aan de andere kant mogen de kleine parels niet worden onderschat of vergeten. Ook deze parels dragen bij aan het culturele aanbod in Meierijstad.” In de nota staat beschreven hoe de balans tussen groot en klein moet worden gevonden:
- Het stimuleren en faciliteren van de amateurkunst.
- Behoud van de identiteit en leefbaarheid van de kernen.
- Het versterken van het festivalklimaat.
- Aandacht voor het (behoud van het) immaterieel erfgoed.

Continuïteit
De vijf culturele kernvoorzieningen die nauw betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van de nota zijn tevreden over de inhoud van 73 pagina tellende document. Barbara Brouwer van Phoenix Cultuur: “Meierijstad kent een enorme rijkdom op het gebied van kunst en cultuur. Het is fijn dat er nog een duidelijke toekomstvisie ligt die zorgt voor continuïteit. Voor ons, en ik denk dat ik voor iedereen spreek, biedt het zekerheid om door te gaan en te vernieuwen. Bovendien leidt deze nota tot meer verbinding in het culturele veld.” Theaterdirecteur Harry Vermeulen vult aan: “De gemeente maakt eigenlijk een statement: kunst en cultuur is belangrijk voor Meierijstad. Een belangrijk signaal. Hier kunnen we mee vooruit.”
Gio van Creij, directeur van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB), ziet dat de verschillende cultuurpartners in Meierijstad elkaar goed aanvullen. “Dat is niet overal zo. Op andere plekken spreekt men vaak over conculega’s, dat is hier anders. De onderlinge samenwerking staat voorop. Dat vind ik heel positief”, vertelt ze. Roozendaal vult aan: “Voor de gemeente is die samenwerking geen harde voorwaarde, maar we stimuleren het wel. Ik vind het fijn dat er zo goed wordt samengewerkt.”

Unaniem
De politieke besluitvorming volgt op donderdag 27 juni tijdens de raadsvergadering. “We hebben dat de raad unaniem instemt.” Of de alles wat in de nota staat ook zo uitpakt, is niet precies te voorspellen. “Wat we wel weten is dat de sector kunst en cultuur de gemeente Meierijstad bijzonder kleurt en op de kaart zet. Daarmee is deze sector van grote waarde voor onze gemeente, voor nu en in de toekomst”, besluit Roozendaal.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant