Een voorbeeld van mogelijke woningen in Veghels Buiten.
Een voorbeeld van mogelijke woningen in Veghels Buiten. Foto: Gemeente Meierijstad

Politiek is het oneens over gewenste invulling van Veghels Buiten Noordoost: ‘meters maken’ of ‘kwalitatief woonmilieu’

Algemeen 1.306 keer gelezen

VEGHEL | Het aantal sociale huurwoningen in Veghels Buiten Noordoost moet flink omhoog om ook in de toekomst voldoende betaalbare woonruimte te hebben. Dat vinden een aantal politieke partijen, waaronder Hart, de SP en PvdA-GroenLinks. Kees van Limpt (SP) spreekt zich uit tegen het inefficiënte ruimtegebruik met veel groen en lage capaciteit bebouwing. “Veghels Buiten is één van de weinige locaties waar veel gebouwd wordt de komende tijd en is dus een kans om meters te maken.” Volgens wethouder Jan van Burgsteden wordt er echter elders al genoeg sociale huur gebouwd en kan Veghels Buiten groen blijven.

Laurens van Voorst (Hart) wil substantieel meer sociale huur in het deelgebied Noordoost. Hij schreef daarom een amendement op het globale Masterplan van Veghels Buiten Noordoost dat op 15 december in de gemeenteraad behandeld werd. De SP en PvdA-GroenLinks sloten zich aan bij het voorstel om het percentage sociale huur op te krikken van 25 naar 35 procent en de dure koop te verlagen van 20 naar 10 procent. Voor het voorstel bleek echter niet genoeg steun te zijn, alleen D66 was direct bereid in te stemmen. “Er is een tekort aan woningen in het algemeen, maar de situatie is het meest nijpend voor mensen met een kleine portemonnee”, aldus Van Voorst. “Mensen die een huis van een miljoen willen kopen kunnen uitwijken naar een huis van zeven ton, maar als je op de sociale huur bent aangewezen zijn er geen alternatieven.” Van Limpt: “We moeten toch ergens het percentage sociale huur opkrikken.” Dat percentage ligt in Meierijstad momenteel namelijk op 23 procent, onder de 25 procent die de gemeenteraad afsprak in de woonvisie. Volgens de indieners is Noordoost de ideale gelegenheid om dat percentage te verhogen. “Voor Veghel is dit voorlopig de laatste forse uitbreiding. Dus die kans moeten we grijpen”, aldus Van Voorst.

Elders al sociale huur
Volgens wethouder Van Burgsteden is dat niet nodig. Op andere locaties zou namelijk ook flink worden bijgedragen aan het verlagen van de druk op de bestaande sociale huur. “Binnen onze gemeente vinden ook projecten plaats waar het aandeel sociale huur (fors) hoger ligt. Dat maakt dat onze woningbouwprogrammering over de gehele gemeente op ongeveer 30 procent sociale huur zit. Daarmee geeft Meierijstad al invulling aan een hoger percentage sociale huur en draagt daarmee bij aan het verminderen van de druk op de sociale woningmarkt.” Hij haalt het Kloosterkwartier in Veghel aan wat met 200 sociale huurwoningen voor ongeveer de helft uit sociale huur bestaat. In Sint Oedenrode en Schijndel zijn enkele kleinere projecten die volledig uit sociale huur bestaan.

Hoge kosten
Een ander bezwaar tegen meer sociale huur waren de kosten. Volgens de wethouder zou het verhogen van het percentage sociaal huur naar 35 procent zo’n 30 miljoen euro zou kosten. Dit vanwege de lagere opbrengst van de grond als deze aan een woningcorporatie wordt verkocht. “Schuiven naar nog meer goedkope categorieën betekent een negatieve impact op de grondexploitatie, bij een gelijkblijvend woningaantal van 1200. Dit gaat extra hard als de sociale huur ten koste gaat van dure koop, zoals in het amendement werd voorgesteld en wat uitkomt op een resultaat van -30 miljoen euro in de grondexploitatie.” Van Voorst: “De gemeente verdient inderdaad minder als er aan een woningbouwcorporatie wordt verkocht. Maar de overheid moet er zijn voor mensen die het moeilijker hebben.” Van Limpt vult aan: “Sociale huur kost per definitie geld. Het verdienmodel van projectontwikkelaars is om duurdere huizen te bouwen. Op deze locatie heeft de gemeente veel grond en kunnen we dus veel eisen stellen.” Daarom moet er volgens hem kritischer naar de invulling van het gebied worden gekeken.

Helft blijft groen
Van Limpt is kritisch op de volgens hem starre houding van het college en de claim van de wethouder dat meer sociale huur zoveel geld zou kosten. Volgens Van Limpt durven zij niet ‘creatief’ te kijken naar het ‘dichtgetimmerde plan’. “Het amendement zou volgens de wethouder 30 miljoen euro kosten maar hij komt niet met concrete meters en bedragen.” Dat bedrag zou volgens Van Limpt niet zo hoog hoeven zijn als er compacter gebouwd wordt en minder grond groen gelaten wordt maar wordt verkocht voor woningbouw. “Ook als je wat minder groen hebt, dan zitten ze hier nog op rozen in vergelijking met de rest van Veghel.” Van de circa 87 hectare gemeentelijke grond die onderdeel uitmaakt van het plangebied wordt ongeveer de helft groen gelaten met bossen, velden en waterberging.


Naast Noordoost zijn er in Veghels Buiten ook nog de deelgebieden Oude Ontginning en Erpseweg-Zuid, daar wordt al gebouwd.

Volgens wethouder Van Burgsteden is er voor deze invulling van het gebied gekozen omdat ‘in Veghels Buiten het wonen (en recreëren) in een groene, landelijke omgeving centraal staat’. Hij legt uit: “Er wordt dus geen traditionele woonwijk gerealiseerd, maar een woonlandschap. Daardoor ontstaat een kwalitatief woonmilieu waarbij niet alleen aandacht is voor de woningbouwopgave, maar ook voor het landschap als geheel en opgaven zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, hittestress en dergelijke.” Omdat de gemeente elders meer sociale huur bouwt is het volgens de wethouder niet nodig om Noordoost dichter in te vullen.

Vernieuwde woonvisie
Van Burgsteden vind het dus niet nodig om het percentage sociale huur in het Noordoost nu te verhogen. Ook zijn eigen VVD en het CDA spraken uit liever te wachten op de nieuwe woonvisie die er waarschijnlijk dit jaar nog komt. Van Burgsteden: “We bekijken aan de hand van de nieuwe woonvisie of het percentage sociale huur in Veghels Buiten Noordoost omhoog moet worden bijgesteld en of dit haalbaar is.” Hoewel een meerderheid van de raad het amendement van Hart afwees stemden zij wel unaniem in met een aangepast amendement om de percentages van de huidige woonvisie uit het masterplan te halen. Daardoor staat 25 procent sociale huur nog niet vast en kan er op een later moment nog bijgestuurd worden aan de hand van de nieuwe woonvisie. Daar is Van Voorst blij mee. “Waarschijnlijk wordt het percentage sociale huur in de nieuwe woonvisie groter. Landelijk wordt er gestreefd naar 30 procent. Ik verwacht in de woonvisie hetzelfde.”

Naast Noordoost zijn er in Veghels Buiten ook nog de deelgebieden Oude Ontginning en Erpseweg-Zuid, daar wordt al gebouwd.

Uit de krant