Jan Brok en John Zijlmans zitten in het dagelijks bestuur van Wijkraad Zuidelijk Veghel.
Jan Brok en John Zijlmans zitten in het dagelijks bestuur van Wijkraad Zuidelijk Veghel. Foto:

‘De Erpseweg kan de drukte nu eigenlijk al niet meer aan’

Algemeen 3.725 keer gelezen

VEGHEL | De wijken Veghel-Zuid, De Scheifelaar, Veghels Buiten en De Leest vallen samen onder Wijkraad Zuidelijk Veghel. Jan Brok en John Zijlmans zitten in het dagelijks bestuur van deze wijkraad. Stadskrant Veghel sprak met ze over onder andere verkeersveiligheid, infrastructuur en de Leefbaarheidsmonitor.

Onder Wijkraad Zuidelijk Veghel vallen sinds 1 januari 2023 de wijken Veghel-Zuid, De Scheifelaar, Veghels Buiten en De Leest. Met ruim 8200 inwoners is het één van de grootste wijkraden van Meierijstad. Daarom werkt de wijkraad met deelwijkraden. Zijlmans legt uit: “Het is onmogelijk om als één grote wijkraad onze bewoners goed te vertegenwoordigen. Daarom hebben we gekozen voor een overkoepelend dagelijks bestuur en hieronder vier deelwijkraden voor de wijken Veghel-Zuid, De Leest, De Scheifelaar en Veghels Buiten.” Samen met Brok en Riny van Dijk vormt Zijlmans het overkoepelend dagelijks bestuur. Hij vervolgt: “Wij proberen boven het gebied te hangen en het grotere geheel in de gaten te houden. Die helikopterview wordt op prijs gesteld door de deelwijkraden. Er zijn natuurlijk wijk overstijgende onderwerpen zoals verkeersveiligheid en infrastructuur. Als dagelijks bestuur verzamelen wij alle informatie en wensen van de verschillende deelwijkraden. Daarmee gaan we bijvoorbeeld naar het gemeentehuis.” De deelwijkraden hebben een eigen voorzitter en een aantal leden, die zo goed mogelijk verspreid in de betreffende wijk woonachtig zijn. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zaken die spelen in hun eigen wijk.


Jan Brok en John Zijlmans zitten in het dagelijks bestuur van Wijkraad Zuidelijk Veghel. 

De doelstelling van de Wijkraad Zuidelijk Veghel is helder. Ze willen samen met de gemeente en bewoners het woon- en leefklimaat in de wijken optimaliseren. Brok: “Zo houden we ons onder andere bezig met onderwerpen als sociale veiligheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, speeltuinen en zwerfafval.” Dat laatste is een hot item in Veghel-Zuid. Een hoop bewoners storen zich mateloos aan de afvaldumpingen op de Boekt, tegenover de Albert Heijn. Brok: “Sinds het weghalen van de kledingcontainers gaat het veel beter. Daar zijn wij als wijkraad erg blij mee.”

‘Het wordt drukker’
Er zijn verschillende wijk overstijgende aspecten. De belangrijkste is toch wel het toenemende verkeer en de daarbij horende drukte. “In Veghels Buiten zijn onlangs 800 nieuwe woningen gerealiseerd en er komen er nog eens 1200 bij. Dat betekent meer auto’s en fietsers. Het wordt dus drukker, terwijl de Erpseweg de drukte nu eigenlijk al niet meer aankan”, vertelt Zijlmans. De wijkraad maakt zich best een beetje zorgen over de toekomst. Brok: “In de spits zit de Erpseweg barstensvol. Probeer ‘s ochtends maar eens vanaf de Scheifelaar, waar vroeger het woonwagenkampje stond, de Erpseweg op te draaien. Dat is nagenoeg onmogelijk. Een rotonde, waarbij je direct de parkeerplaats van de Intratuin op kan rijden, zou wellicht een oplossing kunnen zijn. Feit is dat het alleen maar drukker wordt. Er is nu eigenlijk maar één uitvalsweg en dat is de Erpseweg. Daardoor krijg je veel sluipverkeer over bijvoorbeeld ’t Ham, ’t Havelt en dan dwars door de woonwijken. Dat moeten we niet willen. De wegen zijn daar niet voor ingericht en het brengt gevaarlijke situaties met zich mee. Er fietsen bijvoorbeeld veel kinderen. Daar gaan we echt een stevig punt van maken.” Zijlmans zit hevig te knikken. “Het wordt alleen maar erger. Wij vinden het belangrijk dat er keuzes worden gemaakt voor de lange termijn. Er zijn al gesprekken geweest met de gemeente. De maatregelen die de gemeente voorstelt, gaan ons niet ver genoeg.”


Wijkraad Zuidelijk Veghel
Op www.wijkraadzuidelijkveghel.nl is informatie te vinden over de wijken Veghel Zuid, De Scheifelaar, Veghels Buiten en De Leest. Samen vormen zij: Zuidelijk Veghel.

Wat doet een wijkraad?
Wijkraad Zuidelijk Veghel is een aanspreekpunt voor wijkbewoners en de gemeente Meierijstad. De doelstelling van de Wijkraad Zuidelijk Veghel is samen met gemeente en bewoners om het woon- en leefklimaat in de wijken te optimaliseren. Zo houden ze zich onder andere bezig met onderwerpen als sociale veiligheid, leefbaarheid en zwerfafval.


Brok en Zijlmans vinden dat er verkeer moet worden weggenomen van de Erpseweg. Brok: “Het mooiste zou zijn als er een extra weg bijkomt die bij Van Schie uitkomt. Zo ontlast je de Erpseweg en de Rembrandtboulevard.” Zijlmans hamert op visie. Hij is huiverig voor kortetermijnoplossingen. “Er moet echt gekeken worden naar de lange termijn. Stel je wil een rondweg aanleggen, hou dan rekening met wat er in de toekomst nog staat te gebeuren. Wethouders hebben in principe een looptijd van vier jaar, terwijl er oplossingen moeten komen voor tientallen jaren. Je kan het geld maar één keer uitgeven. Dus doe het dan goed.”

Verminderen van overlast
Een ander speerpunt van de Wijkraad Zuidelijk Veghel is het organiseren van wijkontmoetingen in Veghel-Zuid. Deze aanpak komt voort uit de Leefbaarheidsmonitor die in 2019 is afgenomen in heel Meierijstad. Veghel-Zuid scoorde daarin het slechtst van alle wijken en dorpen op het puntje leefbaarheid. Op basis van de uitkomsten van de monitor is in samenwerking met Area, Ons Welzijn en de wijkraad een gezamenlijk plan voor leefbaarheid uitgewerkt. “Met de wijkaanpak willen we in Veghel Zuid de volgende doelen bereiken: vergroten van verbondenheid tussen en met inwoners, verminderen van overlast van afval, verbeteren van uitstraling wegen en van plantsoenen en het verbeteren van samenwerking tussen inwoners, wooncorporatie, gemeente, welzijnsinstelling en de andere netwerkpartners”, somt Zijlmans op.


‘We willen met een wekelijkse wijkontmoeting een extra stap zetten in de verbinding.’

Deze aanpak krijgt dus een vervolg. “En we doen er een schepje bovenop”, zegt Zijlmans. “We willen met een wekelijkse wijkontmoeting nog een extra stap zetten in de verbinding tussen de inwoners.” Het doel van deze wekelijkse wijkontmoetingen is onder andere om onderlinge contacten tussen en met bewoners te bevorderen, eventuele hulpvragen te kunnen signaleren en eenzaamheid tegen te gaan. “Verder willen we aanvullende activiteiten organiseren die inspelen op de behoeften van de wijkbewoners. Denk hierbij aan specifieke workshops over bijvoorbeeld digitale veiligheid, mantelzorg, en financiële regelingen.” 

Deze wijkontmoetingen willen we iedere vrijdag plannen van 10.00 tot 12.00 uur in ‘t Zoeklicht. De wijkraad hoopt dat ook mensen met een migratieachtergrond de weg naar het wijkgebouw weten te vinden. Brok vult aan: “We zien deze mensen nu eigenlijk nooit en dat terwijl we ze graag bij de wijk willen betrekken.”
De wijkraad probeert zo proactief mogelijk te zijn met onderwerpen. Brok en Zijlmans hebben nog één laatste boodschap aan de gemeente. “We willen graag in een vroeg stadium al aan tafel zitten. Een aantal keer is dat al gebeurd, maar ook een paar keer niet. Dan worden wij pas geïnformeerd terwijl de plannen eigenlijk al afgerond zijn. Ga met ons in gesprek. Wij willen meedenken en praten”, besluiten de twee Veghelaren.

De Wijkraad Zuidelijk Veghel is op zoek naar nieuwe leden voor De Leest en Veghel Zuid. Op www.wijkraadzuidelijkveghel.nl is meer informatie te vinden. 

Jan Brok en John Zijlmans zitten in het dagelijks bestuur van Wijkraad Zuidelijk Veghel.
Jan Brok en John Zijlmans zitten in het dagelijks bestuur van Wijkraad Zuidelijk Veghel.
Jan Brok en John Zijlmans zitten in het dagelijks bestuur van Wijkraad Zuidelijk Veghel.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant