Wethouder Rik Compagne: 'Voorkomen dat kinderen dakloos zijn bij bijvoorbeeld een relatiebreuk van ouders is topprioriteit.'
Wethouder Rik Compagne: 'Voorkomen dat kinderen dakloos zijn bij bijvoorbeeld een relatiebreuk van ouders is topprioriteit.' Foto:

Bijna veertig dakloze kinderen in Meierijstad: ‘Het is onacceptabel dat kinderen dakloos zijn’

Algemeen 2.049 keer gelezen

VEGHEL | Het nieuwe ETHOS-telonderzoek dak- en thuisloosheid dat in de regio Noordoost-Brabant is uitgevoerd wijst uit dat er veel kinderen en jongeren dak- of thuisloos zijn. Tot nu toe was er geen goed zicht op hoeveel mensen er daadwerkelijk dak- en thuisloos zijn. Meierijstad telt 95 dak- en thuisloze personen waarvan 37 kinderen. Stadskrant Veghel stelde wethouder Rik Compagne een aantal vragen over deze kwestie.

Hoeveel opvanglocaties voor dak- en thuisloze kent Meierijstad?
We werken in de regio Meierij en Bommelerwaard samen als het gaat om dak- en thuisloosheid. Dakloze inwoners uit Meierijstad proberen we in eerste instantie te huisvesten in de kleinschalige maatschappelijke opvang aan de Kolonel Johnsonstraat in Veghel. Mocht hier geen plek zijn of is deze opvang geen passende locatie, wordt regionaal gekeken of hij/zij in een andere gemeente gehuisvest kan worden.

Hoeveel mensen worden er opgevangen in de Kolonel Johnsonstraat?
Twaalf.

Zijn er genoeg opvanglocaties in onze gemeente of zijn jullie op zoek naar extra plekken?
We zijn niet op zoek naar een andere opvanglocatie in Meierijstad. In 2024 willen we gaan starten met Onder de Pannen: dit biedt de mogelijkheid om een kamer te verhuren door hospitaverhuur, speciaal voor dorpsgenoten die door omstandigheden hun woning (dreigen te) verliezen. 

Wordt de opvang volledig betaald door de gemeente of moeten de dak- en thuislozen het zelf betalen?
De dak- of thuislozen betalen huur voor de kleinschalige opvang.

Wat kan de gemeente doen om het aantal dakloze kinderen en volwassenen te verminderen? 
We gaan de ETHOS cijfers gebruiken bij de regionale en lokale uitwerking van het nationaal actieplan dakloosheid. Daarbij gaat het, naast de transformatie van de maatschappelijke opvang (van grootschalig naar kleinschalig en van regionaal naar lokaal), onder meer om het versterken van bestaansminimum, preventie en voldoende passende huisvesting. Daarnaast willen we nog meer inzetten op preventie van dakloosheid. De aanleidingen voor het verlies van woonzekerheid zijn beschreven en vormen daarbij belangrijke aanknopingspunten voor vervolg.

In een brief van het college aan de raad staat dat de gemeente door het ingezette beleid op de goede weg zit. Waar is dat op gebaseerd?
Het onderzoek versterkt ons beeld dat we met het eerder ingezette beleid, gericht op het realiseren van meer huisvesting, ondersteuning van mensen met financiële problematiek én de transformatie van de maatschappelijke opvang, op de goede weg zijn. Zo sluit het gegeven dat ongeveer de helft van de dak- en thuislozen zich in de regiogemeenten bevindt, naadloos aan op onze eerdere beleidskeuze om meer in te zetten op kleinschalige opvang in de regio en het aanbod aan opvangmogelijkheden te vergroten. Mensen willen het liefst binnen hun vertrouwde omgeving opgevangen worden. Ook pilots als Onder de pannen, blijken noodzakelijk gezien de grote verborgen dakloosheid en dak- en thuisloosheid onder kinderen en jongvolwassenen.

Het aantal dak- en thuislozen ligt in Meierijstad op 58 volwassenen en 37 kinderen. In Oss 146 volwassenen en 40 kinderen en in Maashorst 63 volwassenen en 18 kinderen. In vergelijking met deze gemeenten zijn er in Meierijstad relatief veel dak- en thuisloze kinderen. Hoe komt dat?
We hebben een kleinschalige opvanglocatie waar ook kinderen kunnen verblijven. Daarnaast verblijven er ook kinderen in niet-conventionele woonruimten, zoals een caravan. In Meierijstad is ook een camping meegeteld, waar mensen niet vast mogen verblijven.

Meierijstad zit volgens u op de goede weg, maar er zijn wel 37 dakloze kinderen. Hoe kun je dan op de ‘goede weg’ zitten?
Het is onacceptabel dat kinderen dakloos zijn. We hebben door deze telling wel meer en beter zicht op het aantal daklozen, dit maakt dat we beter aanbod kunnen creëren voor deze doelgroep. Voorkomen dat kinderen dakloos zijn bij bijvoorbeeld een relatiebreuk van ouders is topprioriteit.

Waar kunnen vrouwen met kinderen die dakloos zijn terecht?
De kleinschalige maatschappelijke opvang in Veghel biedt ook ruimte voor vrouwen met kinderen. Mocht hier geen plek zijn, wordt gekeken of zij in de vrouwenopvang in Den Bosch terecht kunnen.

Wij hebben best wat geschrokken reacties gekregen op het aantal dak- en thuislozen. Zijn jullie ook geschrokken?
De cijfers baren ons zorgen, omdat dak- en thuisloosheid grote negatieve effecten hebben op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We willen daarom meer inzetten op de preventie van dakloosheid bij kinderen en gaan onderzoeken hoe we de mogelijkheden van tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers, waaronder ouders met kinderen, kunnen uitbreiden. We gaan afspraken maken over het ruimhartiger toepassen van de urgentieregeling, waarbij de belangen van kinderen vooropgesteld worden. 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant