Op het Zwijsen College stond voor de examenleerlingen deze week de derde en laatste schoolexamenweek gepland.
Op het Zwijsen College stond voor de examenleerlingen deze week de derde en laatste schoolexamenweek gepland. "Uiteraard hebben we deze uit veiligheidsoverwegingen geannuleerd. Na 6 april zullen deze schoolexamens alsnog gemaakt worden", vertelt locatiedirecteur Barbara Sol.
CORONAVIRUS

Schoolexamens doorslaggevend: 'We zijn ervan overtuigd dat we een gefundeerde examenuitslag kunnen neerzetten'

Onderwijs 1.257 keer gelezen

VEGHEL | De scholen binnen Voortgezet Onderwijs Veghel (Zwijsen College en Fioretti College in Veghel) zijn momenteel druk bezig met de planning van de afronding van de schoolexamens. Nu het Centraal Examen niet door gaat, zijn de eindresultaten van de schoolexamens bepalend voor het verkrijgen van een diploma.

Op het Fioretti College zijn de meeste leerlingen nagenoeg rond met hun schoolexamens. Vanaf 30 maart zouden daar immers al de landelijke praktische examens starten. Ook die praktische examens komen echter te vervallen. Het examenbureau en de schoolleiding van de school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs onderzoeken momenteel welke onderdelen nog getoetst dienen te worden. Daarbij wordt ook bekeken of er alternatieve toetsvormen mogelijk zijn. Daarbij kan gedacht worden aan afname via telefoon, Skype of middels een digitaal in te leveren schriftelijke opdracht of werkstuk. "We zijn ervan overtuigd dat we uiteindelijk op basis van alle schoolexamenresultaten van de afgelopen twee jaar een goed beeld kunnen vormen en een gefundeerde examenuitslag kunnen neerzetten", aldus locatiedirecteur Clemens Geenen.  

Uitgestelde toetsweek
Op het Zwijsen College stond voor de examenleerlingen deze week de derde en laatste schoolexamenweek gepland. "Uiteraard hebben we deze uit veiligheidsoverwegingen geannuleerd, zoals ook het advies van het ministerie was. Na 6 april zullen deze schoolexamens alsnog gemaakt worden en is er ruimte om te herkansen en in te halen", vertelt locatiedirecteur Barbara Sol. Dat gebeurt dan gedurende een langere periode, om daarmee het aantal leerlingen per toetsafname flink te kunnen beperken. Dat biedt de school ook de mogelijkheid om alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Schoolexamens waarbij dat kan, worden op afstand afgenomen.

Leren op afstand
Op beide scholen wordt momenteel flink ingezet op het leren op afstand. Algemeen directeur Anita O'Connor onderstreept het belang van dat thuisonderwijs: "In rap tempo hebben onze leraren het thuisonderwijs mogelijk gemaakt. Ik ben daar heel trots op. Het is belangrijk dat leerlingen thuis zo goed en zo kwaad als het kan dat onderwijs blijven volgen. Daarmee vergroten zij hun slaagkansen en kunnen we zorgen voor een goede doorstroom naar het volgende leerjaar."

Uit de krant