Afbeelding

Consequent

Column Column Hans van der Wijst 1.161 keer gelezen

Niet alle kickboksers zijn even fris in hun hoofd. De káns dat ze hun slopende technieken in praktijk brengen is bij hen groter dan bij iemand die geen enkele opleiding in verdedigings- of gevechtshandelingen heeft genoten. Dat bleek weer eens in Meierijstads gemeentehuis in Veghel waar een Schijndelse oud-kickbokster in november over een tafel klom en wat sparde.

Inderdaad, al een tijdje geleden, maar het kwam pas half januari naar buiten. Bleek bewust onder de ambtelijke pet gehouden. ‘Men zag geen noodzaak om het publiek te informeren omdat er geen tendens van geweld tegen medewerkers is’. Kom ik zo op terug.

Gelukkig, en dat schrijf ik héél bewust op, was er iemand die vond dat het wél naar buiten moest komen. Triest dat dit via een anonieme brief naar de Stadskrant Veghel moest gebeuren, want dat anonieme betekent eígenlijk dat de klokkenluider, een ambtenaar van Meierijstad, misschien wel bang was. Maar waarvóór dan? Op het matje moeten komen voor ambtelijke ongehoorzaamheid? Degradatie in functie? Mogelijk mislopen van promotie? Ontslag? Kan toch niet waar zijn? In Veghel? Op het gemeentehuis?

Ook Binnenlands Bestuur, het vakblad van ambtenaren en overheidsbestuurders, zette vraagtekens bij de Meierijstadse afhandeling van een steeds gróter wordend probleem in ons steeds mínder tolerant wordende landje. Volkomen terecht. Ben ik terug bij de zin: er is ‘geen tendens van geweld tegen medewerkers’. Ammehoela! Zo’n beetje íedereen die ook maar enigszins werkt in dienst van ons allemaal krijgt op een of andere manier te maken met agressie. Niet zelden doorslaande. In bovenstaand geval létterlijk.

Agenten worden uitgescholden, aangevallen, bekogeld met in potentie dodelijk vuurwerk, beschoten. Boa’s gemolesteerd. Leerkrachten door leerlingen of hun boze ouders bedreigd. Hulpdiensten en ziekenhuis- of zorgpersoneel op allerlei manieren belaagd. Politici zodanig bedreigd dat beveiliging noodzakelijk is. Het werkgebied van al deze beroepen begint op een vuurlinie te lijken. Geen wonder dat dáár dan ook tekorten aan personeel ontstaan.

Het begint erop te lijken dat een groot gedeelte van de mensen niet geholpen wíl worden. Wel moord en brand (ook letterlijk) schreeuwen als er écht hulp nodig is, de overheid óveral voor aansprakelijk achten, maar bij zichzélf te rade gaan? Wantrouwen van twéé kanten krijgt de overhand. Enerzijds via overregulering, gebrek aan visie en daadkracht, anderzijds door gemakzuchtige wenteling in slachtofferrollen en/of complotdenken.

Het niet tolereren van geweld tegen hulpdiensten, zorg- en overheidspersoneel begínt echter met het bespreekbaar te maken. Ook in Veghel! Consequent…

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant