Omwonenden demonstreerden eerder bij de Raadszaal.
Omwonenden demonstreerden eerder bij de Raadszaal. Foto: Lisette van Helden

Vergunning reclamemast BAS kan niet worden geweigerd, politiek doet beroep op fatsoen

Algemeen 1.504 keer gelezen

EERDE | Een motie van Gemeentebelang waarin het college werd opgeroepen om ‘geen medewerking/vergunning te verlenen’ aan de plaatsing van een reclamemast op gemeentegrond door BAS kon in de gemeenteraad niet op voldoende steun rekenen. Zowel wethouder Goijaarts als raadsleden stelden dat de motie niet uitvoerbaar is omdat BAS volgens het bestemmingsplan nu eenmaal het recht heeft hier een reclamemast neer te zetten. BAS heeft afgelopen week al wel een aangepast vergunningsaanvraag ingediend om de overlast enigszins te verminderen.

Behalve de indieners Gemeentebelang, Lokaal en FvD stemden ook de SP en CDA’er en Eerdenaar Bertus van Berkel (als enige uit zijn fractie) voor de motie waarin werd gesteld dat er wel degelijk reden is om de vergunning te weigeren. “Het is vreemd om te moeten constateren dat er één vorm van terreur is die we schijnbaar moeiteloos accepteren, en dat is de reclameterreur die ons dagelijks overspoelt”, aldus Kees van Limpt namens de SP. Het nu weigeren van de vergunning zou volgens Goijaarts echter getuigen van ‘onbehoorlijk bestuur’. 

Beroep op fatsoen
Verschillende partijen deden wederom een beroep op het fatsoen van BAS om rekening te houden met omwonenden en het advies van Rijkswaterstaat. “HIER hoopt dat BAS goed geluistserd heeft tijdens de omgevingsdialoog”, sprak Arie Smetsers. Kwafo Acquaah Arhin (PvdA-GroenLinks) zei dat zijn partij hoopt ‘dat de vergunngingsaanvraag achterwege blijft of dat de ondernemer laat zien echt rekening te houden met de bezwaren en de adviezen van Rijkswaterstaat’. Laurens van Voorst (Hart) riep BAS op om ‘een fatsoenlijke buurman’ te zijn. Of BAS de plannen daarvoor zou moeten aanpassen of helemaal niet door zou moeten laten gaan is niet duidelijk.

Plannen aangepast
“BAS ruikt ook wel dat het niet zo lekker gaat in zijn omgeving”, sprak Rien Verhagen (CDA). BAS heeft de vergunningaanvraag deze week namelijk al enigszins aangepast. Goijaarts gaf toelichting: “De hoogte is vijf meter lager dan voorheen (van 30 naar 25 meter, red.), er zijn aanpassingen aan het licht met lamellen zodat er minder last zou zijn bij de directe omgeving en ook zit in de aanvraag het voorstel om de lichtmast tussen 23.00 en 07.00 uur uit te schakelen. Ook het maximale aantal beeldwisselingen nemen wij op in de voorwaarden.” Goijaarts beloofde dus ook dat de voorwaarden die Rijkswaterstaat stelt (en die niet bindend zijn) wel zullen worden overgenomen in de vergunning. 

Scherm eerder uit
Acquaah Arhin stelde voor om de periode waarop de lichtmast uitgeschakeld moet zijn uit te breiden van zonsondergang tot zonsopgang. Hij werd daarin gesteund door enkele andere partijen, maar tot een motie kwam het niet. Wethouder Goijaarts kwam ook niet met een reactie op dit voorstel.

Voorkeursbehandeling
De motie van treurnis van de SP waarin zij een voorkeursbehandeling van BAS door de wethouder in het verkrijgen van grond op het Foodpark afkeuren kon niet op steun rekenen. Andere partijen herkennen zich niet in de beschuldigingen en vinden dat de SP eerst met bewijzen moet komen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant