Zonnepanelen in Veghel langs de A50.
Zonnepanelen in Veghel langs de A50.

Groen licht voor energievisie College, windmolens alles behalve uitgesloten

Algemeen 989 keer gelezen

VEGHEL | De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen van het college van B&W voor de opwerk van duurzame energie in Meierijstad. In het Beleidskader Duurzame Energie Opwek is vastgelegd dat er vooral wordt gekeken naar mogelijkheden om energie op te wekken met zonnepanelen, aangezien het door radarverstoring bijna niet mogelijk is om windmolens te plaatsen in de gemeente. Een amendement van Lokaal, Gemeentebelang en FvD om windturbines ook in de toekomst helemaal uit te sluiten vond geen steun bij de rest van de raad.

Voor Lokaal zijn windmolens niet gewenst vanwege de negatieve invloed op de omgeving, lichtte raadslid Luc van den Tillaart toe. Wethouder Menno Roozendaal ontraadde de motie. Het college wil namelijk de mogelijkheid voor windmolens in de toekomst wel openhouden vanwege mogelijk ruimtegebrek bij de aanleg van zonneparken en omdat windmolens in de toekomst wel mogelijk zouden kunnen als technologie en/of regelgeving wijzigt. Voor Lokaal en Gemeentebelang was het falen van hun motie reden om als enige partijen niet in te stemmen met het vaststellen van het beleidskader.

Beslissen over recreatiegebied kan later
Een ander amendement van Lokaal, Gemeentebelang en FvD waarmee zij naast de zogenaamde NatuurNetwerk Brabant (NNB) gebieden ook recreatiegebieden alvast wilden uitsluiten als mogelijk gebied voor zonneparken kreeg alleen steun van de SP en haalde het dus ook niet. Van den Tillaart sprak dat zonneparken conflicteren met natuur, recreatie en toerisme. Wethouder Roozendaal ontraadde ook dit amendement dat volgens hem vooruitloopt op de besluitvorming die in een later stadium alsnog zou plaatsvinden, mocht het plaatsen van zonneparken in recreatiegebieden dan alsnog overwogen worden. Dat is volgens hem dan ook het moment voor de raad om te kijken of zij op een dergelijke locatie wel of geen zonnepark willen.

Eerder CO2 neutraal?
Gezien de desastreuze gevolgen en urgentie van de klimaatcrisis werd door D66 ook nog een motie ingediend om de doelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn naar voren te halen, namelijk in 2040. Zowel de Rijksoverheid als het bedrijfsleven van Meierijstad zijn ambitieuzer dan de gemeente, sprak Gertjan Hobert namens zijn partij. De gemeente zou daarom niet achter kunnen blijven en de ambitie verhogen. Wethouder Roozendaal zei de urgentie te herkennen en deze visie ook in het participatieproces voor het opstellen van het beleidskader vaak gehoord te hebben, maar denkt dat daarin nu een goed tempo is vastgelegd. Nog meer, en het beleid zou zich mogelijk gaan ‘vergalopperen’. Roozendaal liet wel de mogelijkheid open om bij de tweejaarlijkse herijking van het beleidskader eventueel te versnellen, mocht dat op zo’n moment mogelijk zijn zonder daarbij in te boeten op kwaliteit en draagvlak. De motie kreeg geen steun van andere partijen.

Uit de krant