Verkeerssituatie De Bunders wordt onder de loep genomen.
Verkeerssituatie De Bunders wordt onder de loep genomen. Foto:

Kijk in mijn wijk in De Bunders

Algemeen 847 keer gelezen

VEGHEL | In De Bunders, in deelwijken De Donken en De Weiden, is er op zaterdag 8 oktober ‘Kijk in mijn wijk’ onder leiding van Lianda de Vos, buurtadviseur gemeente Meierijstad, wijkraadsleden en enige bewoners. Het verzamelpunt is De Spil in Veghel. “Voor de middag lopen we door De Donken, verzamelen om 10.00 uur bij De Spil. Om 13.00 uur gaan we in De Weiden kijken”, aldus de organisatie.

Samen met de bewoners maakt de buurtadviseur van gemeente Meierijstad een wandeling door de buurt. Tijdens deze rondgang wordt gekeken naar de verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. Soms worden ook andere instanties uitgenodigd om mee te lopen, zoals de wijkagent, een boa of een opbouwwerker. Ter plaatse licht de wijkbeheerder of één van de andere deskundigen de aandachtspunten toe en beantwoordt hij vragen. Ook geeft hij informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud. Verder kunnen tijdens de wijkschouw afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen uitvoeren.

Inbreng is welkom
Bewoners van De Donken en De Weiden zijn welkom om mee te lopen. Aandachtspunten kunnen gemaild worden naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

Kijk in wijn wijk De Donken is van 10.00 tot 12.00 uur. Verzamelen bij De Spil.
Kijk in wijn wijk De Weiden is van 13.00 tot 15.00 uur. Verzamelen bij De Spil.

Uit de krant

Uit de krant