Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad.

Meierijstad vangt voldoende statushouders op, 42 statushouders gehuisvest

Algemeen 495 keer gelezen

VEGHEL | De gemeente Meierijstad heeft in het eerste halfjaar voldoende statushouders opgevangen. Dat heeft de provincie Noord-Brabant bekend gemaakt. 

Gemeenten hebben ieder halfjaar een verplichte taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders. Ieder halfjaar toetst de provincie Noord-Brabant of gemeenten voldaan hebben aan de taakstelling. De taakstelling voor het eerste halfjaar van 2022 voor Meierijstad bedroeg 46 te huisvesten statushouders. Aangezien gemeente Meierijstad een voorstand uit 2021 had van 5 vergunninghouders moest de gemeente Meierijstad nog 41 vergunninghouders huisvesten. “Volgens de cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gemeente Meierijstad tot 1 juli 2022 42 statushouders gehuisvest. Als gemeente Meierijstad voldoen wij hiermee aan de taakstelling voor het eerste halfjaar”, meldt het college van burgemeester en wethouders.


Vergunninghouders
Asielzoekers worden statushouders of vergunninghouders zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.Tweede halfjaar
De gemeente Meierijstad heeft hiermee een lichte voorstand van 1 persoon opgebouwd voor het tweede halfjaar. De huisvestingstaakstelling voor het tweede halfjaar voor gemeente Meierijstad komt daarmee op 62 te huisvesten vergunninghouders.
Uiteraard streeft de gemeente Meierijstad er ook dit jaar naar om voorstand op te bouwen om ook volgend jaar met een voorsprong te beginnen en eventuele consequenties van extra opvang te minimaliseren. “Op dit moment zijn we als gemeente Meierijstad bezig met de taakstelling voor het tweede halfjaar en werken we samen met wooncorporaties intensief samen om deze taakstelling voor het tweede halfjaar te behalen en een voorstand op te bouwen. Daarbij staan we ook in nauw contact met het COA en Vluchtelingenwerk om de toestroom van deze versnelde huisvesting behapbaar te houden en te zorgen dat de gehuisveste vergunninghouders vanuit hun inburgering de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben”, besluit het college.


De 42 statushouders zijn opgevangen in de volgende kernen:
Boskant: 1
Erp: 5
Keldonk: 1
Schijndel: 17
Sint-Oedenrode: 9
Veghel: 9Groen
De provincie laat weten dat de gemeente Meierijstad ‘voldoet’. Dat houdt in dat Meierijstad op de wettelijke peildatum 100 procent of meer van haar taakstelling heeft gerealiseerd en er is geen sprake van achterstanden. Daardoor is Meierijstad ‘groen’ gekleurd op het dashboard van de provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl/ibt. Op 1 januari 2023 is het volgende peilmoment.

Uit de krant

Uit de krant