De huidige situatie Kievietdonk 11
De huidige situatie Kievietdonk 11

Aanpak speelplekken aan Kievietdonk en Meeuwdonk

Algemeen

VEGHEL | Dit najaar gaat de gemeente Meierijstad aan de slag met een drietal speelplekken op de Kievietdonk en Meeuwdonk in Veghel. Dit naar aanleiding van de Kijk in de Wijk met wijkraad De Bunders eind vorig jaar. De plannen zijn eind 2021 in een brief aan de bewoners voorgelegd. Door omstandigheden heeft de uitvoering op zich laten wachten, maar dit najaar wordt een begin gemaakt. 

De aanpak van de drie speelplekken ziet er als volgt uit:
1. Verwijderen speelplek nabij Kievietdonk 56 en inrichting met groene vaste planten.
In september wordt de speelplek nabij Kievietdonk 56 verwijderd. Dit gebeurt in overleg met de wijkraad, buurtbewoners en de politie. Er is veel overlast van hangjongeren op deze plek. In de buurt zijn voldoende speelplekken aanwezig. De plek wordt ingericht met groene vaste planten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in de wijk.
Het duikelrek wordt verplaatst naar de speelplek nabij Meeuwdonk 9. Hierdoor ontstaat daar een grotere buurtspeelplek. Deze werkzaamheden starten eind augustus/begin september.

2. Verwijderen speelplek nabij Meeuwdonk 44 en herinrichten met groen.
Op verzoek van omwonenden van deze plek en in overleg met de jongerenwerkers en de politie, wordt als gevolg van overlast van jongeren, deze plek opgeheven. Het schommelnest en duikelrek verhuizen waarschijnlijk naar de speelplek langs Kievietdonk 11. Voor de Meeuwdonk is een herinrichtingsplan opgesteld. Dit wordt dit najaar aangelegd.

3. De speelplek nabij Kievietdonk 11 wordt opnieuw ingericht.
Het schommelnest en het duikelrek van de Meeuwdonk worden hiernaartoe verplaatst. Tevens worden de rubbertegels vervangen door een gietvloer. Deze werkzaamheden worden dit najaar uitgevoerd.

Uit de krant

Uit de krant