Enkele omwonenden en bedrijven zijn tegen de komst van zo’n zeventig arbeidsmigranten naar een leegstaand kantoorpand aan de Heidebloemstraat in Schijndel.
Enkele omwonenden en bedrijven zijn tegen de komst van zo’n zeventig arbeidsmigranten naar een leegstaand kantoorpand aan de Heidebloemstraat in Schijndel.

Omwonenden en bedrijven bang voor overlast: ‘Laten we dit initiatief omarmen en verder kijken dan alleen de achtertuin’

Algemeen 4 keer gelezen

SCHIJNDEL | Enkele omwonenden en bedrijven aan en rond de Heidebloemstraat in Schijndel zijn tegen de komst van zo’n zeventig arbeidsmigranten naar een leegstaand kantoorpand aan de Heidebloemstraat 15. Danny van den Broek van Meubelfabriek Henk vd Broek (Heidebloemstraat 11) en Maarten Dortmans van Dortmans BV (Heidebloemstraat 15a) vrezen overlast en hekelen het handelen van zowel initiatiefnemer uitzendbureau JJM als de gemeente Meierijstad.

Van den Broek licht toe dat er eerder al een vergunning was afgegeven aan JJM: “Daarop kwam bezwaar van zestien partijen en daarvan is het merendeel gegrond verklaard. Hierop is de eerder verleende vergunning ingetrokken. Maar nu is het alsnog door de gemeenteraad zonder die bezwaren te overwegen.” Destijds zou ook naar voren zijn gekomen dat de plannen niet aan het bestemmingsplan voldoen. Echter gaf de gemeenteraad op 23 juni een verklaring van geen bedenkingen af waardoor het niet nodig is om het bestemmingsplan te wijzigen en een lange bezwarenprocedure kan worden vermeden. Dat is mogelijk omdat JJM heeft aangegeven dat de plannen voor maximaal vijftien jaar zijn. 

Omgevingsdialoog
JJM gaf aan met buurtbewoners en omliggende bedrijven in gesprek te gaan. Op deze omgevingsdialoog kwam echter vanuit verschillende hoeken kritiek dat JJM hun standpunten niet juist had vertegenwoordigd in het verslag van de omgevingsdialoog dat zij naar de gemeente stuurden. Dortmans: “Ook werd er door JJM op 8 juni op de inspraakavond van de gemeenteraad gezegd dat omwonenden blij en enthousiast waren over de komst van 70 arbeidsmigranten op één plek. Tot drie keer toe werd gevraagd wie dit gezegd zou hebben. Er kwam geen antwoord. Niemand van de omwonenden heeft dit gezegd.”
JJM herkent zicht niet in deze woorden. “We hebben geen idee waar dit vandaan komt! Of wie dit zo heeft neergelegd. Wij niet in ieder geval”, laat een woordvoerder van het uitzendbureau weten.

Veel pijnpunten
Omwonenden, in een samenvatting van hun bijeenkomst met JJM op 14 juli, wijzen ook op de locatie van het kantoorpand aan het einde van een doodlopende weg op een industrieterrein. “Deze is niet ingericht op voetgangers en fietsers en om mensen daar te laten wonen”, aldus Van den Broek.
Ook zijn er zorgen over overlast en veiligheid. “Daar zijn twee redenen voor”, schrijven omwonenden. “Ten eerste een aanrijding met een auto en personeel van JJM op 25 april. De inzittenden waren onder invloed van alcohol. Daarnaast was er op 9 juli een vechtpartij op de Duinweg in het pand waar JJM werknemers heeft ondergebracht.” Het Schijndelse uitzendbureau heeft begrip voor het standpunt van de omwonenden. “Huisvesting voor internationale medewerkers blijft in Nederland een lastig onderwerp. In meerdere persoonlijke gesprekken en omgevingsdialogen is dit ook kenbaar gemaakt en is getracht naar elkaar te luisteren en is er vanuit onze zijde geprobeerd om vanuit daar enige zorgen weg te nemen, door uit te leggen hoe we zaken werkelijk gaan aanpakken. We denken dat dit voor de meeste omwonenden is gelukt, maar verwachten ook dat we dit haast onmogelijk voor iedereen helemaal naar wens kunnen doen. We hebben ook diverse goede tips en wensen mogen aanhoren waar we al toezeggingen in hebben gedaan. Nogmaals willen wij als JJM benadrukken dat heel veel pijnpunten niet meteen met JJM te maken hebben maar met het reeds ingezette beleid. Wij kunnen alleen maar zorgen dat we er alles aan doen dat zorgen voor omwonenden worden weggenomen door juiste informatie te verschaffen over het plan. Maar er zal altijd bij sommigen een houding blijven van eerst zien en dan geloven. Dat kunnen we nooit voorkomen.”


Reactie JJM op de komst van zeventig arbeidsmigranten naar de Heidebloemstraat 15 in Schijndel:

‘De Nederlandse economie draait al enige jaren op volle toeren. Dit is onmogelijk gebleken zonder de hulp van internationale medewerkers. Er zijn in Nederland meer dan 800.000 internationale medewerkers aan het werk. En dit zijn er over 8 jaar meer dan 1.200.000. Voor al deze internationale medewerkers is goede huisvesting nodig. 

Nederland heeft op dit moment ook een wooncrisis. Er is een tekort aan juiste huisvesting voor veel mensen en ook voor internationale medewerkers. Het beleid van gemeenten is om internationale medewerkers ook te kunnen huisvesten aan randen van industrieterreinen en agrarische bestemmingen. Op deze manier kan er meer ruimte komen voor meer regulier woninggebruik, lees bewoning door niet-internationale medewerkers.

Mede hierom is JJM gestart met de vergunning voor huisvesting van internationale medewerkers op locatie Heidebloemstraat 15. Een kantoor wat sinds jaren voor het grootste gedeelte leeg staat. Dit in samenwerking met de gemeente Meierijstad. De gemeente heeft in 2019 de ambitie uitgesproken om 2000-2500 extra bedden te creëren voor internationale medewerkers.

En ja, bij veel mensen heerst het gevoel van not in my backyard. We willen wel alle voordelen van onze Europese medewerkers, we willen economische voorspoed, klikken en meteen het pakketje op de stoep, betaalbare kipfiletjes of een betaalbare aanbouw, maar we willen ze niet in onze buurt hebben wonen. Ook is gebleken dat huisvesting voor internationale medewerkers niet in centra maar op daarvoor aangewezen locaties buiten het centrum of woonwijken, prima kan samengaan met omwonenden. Daar zijn legio goede voorbeelden voor.

Laten we initiatieven als Heidebloemstraat 15 omarmen als samenleving en iets verder kijken dan alleen de achtertuin. JJM heeft de ambitie om een huisvesting te creëren welke als voorbeeld kan dienen voor de hele regio. Continue controle op veiligheid, orde en netheid. Passende kwalitatieve huisvesting. Ruimte voor ontspanning. Kortom, huisvesting waar een internationale medewerker zich op zijn gemak voelt en vanuit daar zijn tijdelijke baan perfect kan uitoefenen.’


‘Geen overlast’
Volgens omwonenden wil JJM geen toezeggingen doen over de beveiliging. De omwonenden benadrukken dat iemands achtergrond niet uitmaakt: “Zet 70 mensen bij elkaar op zo’n kleine ruimte en je hebt geheid gedonder. Hoe wordt de orde gehandhaafd? De drie personen die namens de gemeente aanwezig waren hadden hier ook geen antwoord op.” Dortmans en Van den Broek delen deze zorgen en vinden dat JJM niets doet om ze weg te nemen. Dortmans: “Er zijn zorgen dat het een tweede camping De Molenheide gaat worden waar de gemeente en politie nu al geen raad mee weten.” Een woordvoerder van JJM laat weten wel degelijk toezeggingen te willen doen over de aanwezigheid van beveiligers. “Tijdens de recente omgevingsdialoog is deze toezegging al gedaan. Daarnaast zijn nog tal van andere maatregelen genoemd om zorgen over veiligheid, orde en netheid proberen weg te nemen, Zoals onder andere 24/7 een opzichter aanwezig in het pand, externe beveiliging op gezette tijden, toegangscontrole, controle toegang terrein, cameratoezicht, contact omgeving met leiding binnen JJM. Er is voor JJM ook veel aan gelegen geen overlast te geven.”

Mensonwaardig
In de gemeenteraad sprak Gemeentebelang Meierijstad zich uit tegen het ‘droevig aantal vierkante meters’ waarin de migranten worden gehuisvest. Van den Broek deelt deze zorg: “Deze mensen zouden een eigen kamer van ongeveer vijf vierkante meter krijgen. Naar mijn mening mensonwaardig, zeker wanneer hier ook geslapen moet worden en een bed en kast al bijna de hele kamer innemen. Het is geen gezonde verhouding wanneer de werknemer bij de werkgever woont. We zijn niet tegen arbeidsmigranten, maar het moet wel leefbaar blijven.” Een woordvoerder van JJM reageert verbaasd: “Is een gangbaar hotel ook mensonwaardig? De kamers worden kwalitatief afgewerkt. Veel daglicht, goede luchtkwaliteit en hoge plafonds. Nagenoeg alle kamers zijn eenpersoonskamers. Er komen aparte moderne natte ruimte, aparte woongroepen met een eigen keuken en zitgelegenheid, een aparte wasruimte, ontspanningsruimte, buitenruimten, kortom de vierkante meters per persoon aan totale leefruimte is goed te noemen alsook alle faciliteiten straks in het pand. We zijn zelfs aan het bekijken of we sommige kamers nog groter kunnen maken en andere onderdelen iets kleiner”, besluit hij.

Uit de krant

Uit de krant