Spandoek tegen het zonnepark.
Spandoek tegen het zonnepark. Foto:

Nijnsel verzet zich tegen zonnepark tegenover Babydump

Algemeen 1 keer gelezen

NIJNSEL | Vrijwel niemand wil een zonne’park’ voor de deur en Nijnsel vormt daarop geen uitzondering. Het zat er al jaren aan te komen, maar nu wordt het menens en het verzet uit Nijnsel is nu ook letterlijk zichtbaar, bij de rotondes tussen Rooi en Nijnsel. Maandagavond was de werkgroep Duurzame Energie Dorpsraad Nijnsel / reactiegroep Nijnsel bijeen om zich voor te bereiden op actie. De actiegroep heeft niet alleen een groot aantal bezwaren tegen de plannen zelf, maar voelt zich ook gepiepeld door de initiatiefnemer en de gemeente.

“Alles intensiveert op deze plek. De verharding is slecht voor de waterhuishouding en de biodiversiteit, waar de gemeente zo hoog op zou inzetten. Het geeft ook geluidsversterking van het verkeer op de A50 waarvan de overlast nu soms al op het randje zit, ondanks de verdiepte tunnelbak. Zo’n 80 procent van al het doorgaande verkeer komt hier samen. De beeldkwaliteit van de entree van Sint-Oedenrode wordt er niet beter op en het welzijnsaspect ook niet. De aantrekkingskracht van aanliggende bedrijven en woningen vermindert en daarmee ook de waarde van de gebouwen. Blijkbaar is het net na de plaatsing van deze panelen helemaal vol waardoor er op de daken van het bedrijventerrein geen panelen kunnen komen te liggen. Het aantal panelen zou eigenlijk prima op de daken passen daar.” Op de vraag of de betrokken partijen bekend zijn met het aantal direct te plaatsen dakpanelen blijft de actiegroep het antwoord echter schuldig, het blijft bij gissen.

De manier waarop
Maar er is toch een uitgebreid inspraaktraject geweest? De actiegroep somt de stappen in het traject nog eens op. De eerste presentatie was digitaal, inspraak was technisch mogelijk maar hoogdrempelig, aldus actiegroepvoorzitter John van der Velden. “We werden overvallen met een heleboel informatie en hadden geen tijd om daarover na te denken. We waren ook niet gewend om in een digitale setting te gaan chatten. Op de eerste fysieke bijeenkomst, 16 juni 2022, kregen we nog geen impressies maar zagen wel dat de 100 meterafstand tussen gebouwen en panelen in een paar gevallen niet zou worden gehaald. Daar zou maatwerk geleverd worden maar daar kun je alle kanten mee op. Pas recent konden we zien dat een deel van het park een stuk hoger zou komen te liggen dan het andere deel want dat zie je niet op een plattegrond. Bij de bepaling van het oppervlak is niet duidelijk of er uitgegaan is van de grond, of alleen van de panelen. Ondanks het tijdsverloop en de vele stappen kun je dit onmogelijk een breed inspraaktraject noemen. Tot slot is de timing van de deadline opmerkelijk; medio augustus, als veel potentiële bezwaarmakers met vakantie zijn.” Hij brengt ook het gebrek aan draagvlak ter sprake: inmiddels zijn er 190 handtekeningen verzameld.

Uit de krant

Uit de krant