Stadsdichter Rick Terwindt sprak de studenten toe bij de aftrap van de onderzoeksweek op maandag.
Stadsdichter Rick Terwindt sprak de studenten toe bij de aftrap van de onderzoeksweek op maandag.

Studenten onderzoeken toekomstperspectief kernen Meierijstad

Algemeen 548 keer gelezen

SCHIJNDEL | Een groep van zo’n 100 eerstejaars studenten Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning van de Wageningen Universiteit is deze week in de gemeente Meierijstad om hier onderzoek te doen naar de leefbaarheid van de verschillende kernen. De studenten analyseren de problemen waar de kernen mee kampen en bekijken hoe de leefbaarheid kan worden behouden en vergroot.

De kernen kunnen de verschillende visies die de studenten schetsen vervolgens gebruiken om in gesprek te gaan over welke kant zij op willen en om samen met de gemeente een hernieuwde structuurvisie op te stellen. Docent Wim Bosschaart: “De opdrachtgever van het onderzoek is de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB), dat doen zijn ze al een paar jaar. Eerstejaars studenten krijgen zo de gelegenheid om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk met een echte opdrachtgever en vice versa krijgt de opdrachtgever een frisse blik van de studenten.” Vergelijkbare onderzoeken vonden eerder al plaats in Steenbergen, Altena en Cuijk. De studenten kwamen maandag aan en op dinsdag vond de officiële aftrap plaats samen met de VKKNB en de dorpsraad van Zijtaart die een toelichting gaven.

Analyse en gesprek
De studenten verblijven bij camping Winery & Herbs in Schijndel. “Deze eerste week op locatie is bedoeld voor analyse in de vorm van gesprekken met organisaties en inwoners uit de gemeente”, aldus Bosschaart. “Tijdens de analyse focussen de studenten zich op de onderwerpen wonen, bedrijvigheid (specifiek landbouw), recreatie en natuur en landschap. Voor elk thema bekijken zij wat de inwoners nu waarderen en wat er in de toekomst anders zou kunnen. Deze eerstejaars studenten kunnen daar een fris perspectief op bieden.” De analyseweek wordt op vrijdag afgesloten met een tussenpresentatie waar de studenten hun resultaten bundelen en hun eerste analyses presenteren aan de VKKNB zodat er eventueel nog iets gecorrigeerd of aangevuld kan worden. Deze resultaten nemen de studenten weer mee terug naar Wageningen Bosschaart: “De week daarop gaan de studenten op basis van het onderzoek in Wageningen aan de slag met het ontwikkelen van verschillende toekomstperspectieven. Misschien komen ze wel met tien verschillende richtingen, die kunnen ook wat extremer of prikkelender zijn dan anders. De kernen kunnen daarna daarover in gesprek om te besluiten welke kant ze op willen.” Deze perspectieven worden op vrijdag van 10.00 tot 12.00 in het Dorpshuis van Zijtaart gepresenteerd.

Zijtaart
Een speciale rol is weggelegd voor de dorpsraad van Zijtaart, zij benaderden de VKKNB voor deelname aan het onderzoek. De structuurvisie voor Zijtaart uit 2004 is volgens hen namelijk verouderd. Zij schrijven: “De dorpsraad wil graag met een gedegen visie bij de gemeente aankloppen. De dorpsraadleden kunnen daarbij hulp uit professionele hoek goed gebruiken.” Zijtaart zou kampen met een aantal problemen die samen te vatten zijn als ‘aantasting van de leefomgeving,’ ‘vergrijzing van het dorp,’ en ‘krimp van voorzieningen’.

Bij interesse of vragen kun je contact opnemen met Wim Bosschaart via wim.bosschaart@wur.nl.

Uit de krant