Het monumentale Moederhuis wordt een gezondheidscentrum.
Het monumentale Moederhuis wordt een gezondheidscentrum.

Zusters tijdelijk weg uit Veghel, keren terug in één van de nieuwe appartementencomplexen

Algemeen 2.182 keer gelezen

VEGHEL | De Zusters Franciscanessen van Veghel verhuizen op woensdag 9 maart tijdelijk naar Annahof in Wijbosch. De Zusters wonen nu nog in het Moederhuis aan de Deken Van Miertstraat in Veghel. Een deel van de gebouwen van de zusters worden gesloopt om plaats te maken voor appartementencomplexen. Het Moederhuis krijgt een nieuwe functie als gezondheidscentrum. Het nieuwe appartementencomplex voor de zusters zelf, Fioretti, komt naast het huidige Moederhuis en zou medio 2024 gereed moeten zijn.

Het aantal zusters is de afgelopen decennia behoorlijk teruggelopen, van ruim 1000 in de jaren vijftig naar 27 in 2022 en de verwachting bestaat dus dat de Nederlandse tak van de Zusters Franciscanessen binnen niet al te lange tijd zal ophouden te bestaan. Daarom heeft het bestuur van de zusters al enkele jaren geleden besloten om te laten onderzoeken wat er moet gebeuren met de vele gebouwen en de tuin van de zusters in Veghel.

Herbestemming Moederhuis
Het monumentale Moederhuis, waar de zusters van Veghel in 1844 met hun werk in zorg en onderwijs begonnen, wordt vanwege de monumentale status niet gesloopt en krijgt een nieuwe bestemming. Zo’n oud gebouw herbestemmen bleek echter niet gemakkelijk. Marieke van Grinsven, coördinator Kloostergemeenschap bij de zusters zegt: “We waren dan ook zeer blij verrast toen zich iemand aandiende die er een gezondheidscentrum van wil maken, waar specialisten spreekuur kunnen houden en kleine ingrepen kunnen verrichten op basis van dagbehandeling.” De plannen zijn zover gevorderd dat er met verschillende zorgpartijen wordt gesproken over de concrete invulling van het grote gebouw. Andere geïnteresseerde partijen die zouden willen aansluiten kunnen zich nog melden bij Zenzo Maatschappelijk Vastgoed.

Sloop en nieuwbouw
De overige gebouwen op het kloosterterrein gaan plaatsmaken voor nieuwbouw, waaronder een appartementengebouw waar de zusters gaan wonen. Het eerste gebouw, het zogenaamde zigzaggebouw dat destijds voor verbinding van het Moederhuis en het Hoekgebouw moest zorgen, wordt binnenkort gesloopt. Daarvoor in de plaats wordt een appartementencomplex gebouwd, genaamd San Rufino. De verkoop van deze appartementen is al begonnen. Aansluitend worden de overige gebouwen gesloopt. Hiervoor in de plaats worden verschillende appartementencomplexen gebouwd, voor zowel koop als huur, voor alleenstaanden en gezinnen, voor mensen met een kleine portemonnee en een grotere, met zorg en zonder zorg enzovoort.

Tijdelijke verhuizing
Aanvankelijk was het de grootste wens van de zusters om in het Moederhuis te blijven wonen totdat zij konden verhuizen naar de nieuwbouw, maar de plannen voor het Moederhuis maken dat onmogelijk. Zij gaan het Moederhuis dus eerder dan gepland verlaten. Van Grinsven: “Want wat is er nu mooier dan dat er opnieuw zorg verleend gaat worden in het huis waar dat 175 jaar geleden ook al gebeurde?” Ze zullen de komende twee jaar intrekken in het Annahof in Wijbosch. Dit pand werd vroeger bewoond door de Zusters van Liefde in Schijndel. Inmiddels is het gebouw eigendom van Stichting Laverhof. Volgens de planning is hun nieuwe appartementencomplex Fioretti naast het huidige Moederhuis medio 2024 gereed. Daar willen de zusters wonen en zorg gaan delen met andere Veghelaren op een manier die past bij het gedachtengoed van de zusters: ‘samen leven, samen zorgen’.

Uit de krant