RNOB, Goet, Regio Deal
RNOB, Goet, Regio Deal Foto:

Ministerie van LNV brengt werkbezoek aan Noordoost-Brabant

Algemeen 610 keer gelezen

REGIO | Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), bracht op maandag 14 februari een werkbezoek aan de regio Noordoost-Brabant. Doel van het bezoek was een kennismaking met de regio en verdere verdieping van de samenwerking tussen Rijk, provincie en regio. 

Samen met bestuurders uit Noordoost-Brabant bezocht Goet enkele Regio Deal projecten, samenwerking tussen Rijk en regio, van samenwerkingsverband RNOB (regio Noordoost-Brabant). Onderweg ging het gesprek over de uitdagingen en ambities voor Noordoost-Brabant. De RNOB schrijft hierover: “Opgaven als landbouwtransitie, leefbaarheid, gezondheid, wonen, waterbeheer en natuur in onze regio vragen om een integrale, gebiedsgerichte aanpak. Daarbij is het van groot belang dat de verschillende overheden zoveel mogelijk samenwerken.” Samenwerking tussen Rijk, provincie en regio is volgens de RNOB belangrijk voor de leefbaarheid en brede welvaart van de inwoners in onze regio. 

Tuinbouwbedrijf Jonkergouw
Op de agenda stond bijvoorbeeld een bezoek aan tuinbouwbedrijf Jonkergouw: “De uitdaging voor dit familiebedrijf in de gemeente Maashorst is om duurzaam te blijven telen op de hoge zandgronden en om in te kunnen blijven spelen op de veranderende wensen van retailers en consumenten. Jonkergouw doet daarvoor praktijkproeven op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel in samenwerking met HAS Hogeschool. In AgroProeftuin de Peel werken pioniers in kringlooplandbouw aan verduurzaming van de agrarische sector.”

CHV Noordkade
Op de CHV Noordkade in de gemeente Meierijstad werd het Circular Food Center bezocht. Deze groep bedrijven en publieke organisaties willen hun krachten bundelen om samen minder voedsel te verspillen.

Uit de krant

Uit de krant