Afbeelding

36 nieuwe woningen in Nijnsel

Algemeen 554 keer gelezen

NIJNSEL | De vraag naar woningen is groot. Ook in Nijnsel is er behoefte aan nieuwe woningen. Deze week tekenden wethouder Jan Goijaarts en directielid Clemie van Wanrooij van Van Wanrooij de overeenkomst voor de bouw van 36 woningen aan de Lieshoutseweg – Bakkerpad in Nijnsel.

Met de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd voor de realisatie van 36 woningen in diverse types en prijscategoriee¨n, passend binnen het woningbouwprogramma voor Meierijstad. De gronden aan de Lieshoutseweg liggen aan de dorpsrand, in het buitengebied en hebben nu een agrarische bestemming. De komende maanden wordt de procedure voorbereid om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Wethouder Jan Goijaarts: “De gemeente Meierijstad streeft ernaar om woningbouw in zowel de grote- als kleine kernen te ontwikkelen. Om een aantrekkelijk woonklimaat te bieden, werken we er hard aan om tot de gewenste woningbouwontwikkeling te komen. Deze mooie ontwikkeling in Nijnsel draagt daaraan bij en zorgt voor het behoud van de leefbaarheid en vitaliteit van Nijnsel.”

Urgentie voor woningbouw
Clemie van Wanrooij, directie Van Wanrooij, vult aan: “Ook in Nijnsel is de urgentie voor woningbouw groot. Met de ontwikkeling van een gedifferentieerd plan met 36 koop- en huurwoningen proberen we maximaal invulling te geven aan deze primaire levensbehoefte. Meerdere doelgroepen, van jong tot oud, worden bediend waarmee dit plan een bijdrage zal leveren aan de dynamiek in Nijnsel.”

Uit de krant