Het initiatief aan de Antoniusstraat kwam als best passende plan uit de bus.
Het initiatief aan de Antoniusstraat kwam als best passende plan uit de bus.

23 woningen voor senioren en starters in Keldonk

Algemeen 728 keer gelezen

KELDONK | Uit het dorp Keldonk kwam al langere tijd de roep om nieuwbouwwoningen en dan vooral voor starters en senioren. Afgelopen maanden voerde de gemeente Meierijstad gesprekken met vier initiatiefnemers over hun plannen voor nieuwbouw in Keldonk. Het initiatief voor circa 9 senioren- woningen en 14 rijwoningen aan de Antoniusstraat kwam als best passende plan uit de bus.

In 2018 riep de gemeente al initiatiefnemers op om hun plannen kenbaar te maken voor de bouw van hoofdzakelijk starterswoningen en seniorenwoningen binnen een periode van maximaal vijf jaar. Dat leverde volgens de gemeente geen plannen op die pasten binnen het woningbouwprogramma. Daarom ging de gemeente opnieuw op zoek naar initiatiefafnemers voor passende plannen. Daar kwamen vier initiatieven uit. Die zijn beoordeeld op drie criteria: of ze passen binnen het woningbouwprogramma of ze ruimtelijke kwaliteit toevoegen en of ze op korte termijn haalbaar zijn. Het project aan de Antoniusstraat scoorde het hoogst en de initiatiefnemer krijgt nu de mogelijkheid om het plan verder uit te werken.
De komende maanden gaan de gemeente en de initiatiefnemer aan de slag om te komen tot een definitief woningbouwplan en de inrichting van de openbare ruimte eromheen. De bestemmings- planprocedure kan dan in het najaar van 2020 starten. Als de woningen in dit project gebouwd worden, wordt gekeken of een verdere toevoeging van initiatieven nodig en wenselijk is. "Ik ben blij dat het nu gelukt is om tegemoet te komen aan de vraag van de inwoners. Dit plan draagt bij aan het behoud van de leefbaarheid en vitaliteit van Keldonk", aldus wethouder Goijaarts.

Uit de krant