De meeste panelleden uit Veghel en Uden maken zich (nog) niet echt zorgen.
De meeste panelleden uit Veghel en Uden maken zich (nog) niet echt zorgen.
CORONAVIRUS

Veghel en Uden in ban van Corona: 'Het genereert gruwelijk veel paniekerige reacties bij burgers, instanties en overheden'

Algemeen Coronavirus 25.384 keer gelezen

VEGHEL/UDEN | Nederland is in de ban van het Coronavirus. Dat is in Veghel en Uden niet anders, overal wordt er over gesproken. Wij schakelden het burgerpanel van Veghel en Uden in om te onderzoeken hoe zij naar dit nieuwe fenomeen kijken.

Ondanks dat veruit de meeste patiënten uit Brabant komen, maken ze zich in Veghel en Uden (nog) niet echt zorgen. 83 procent maakt zich weinig tot geen zorgen. Van de mensen die zich wel zorgen maken, komen er een aantal uit de risicogroep. Daarnaast zijn er een aantal panelleden die zich serieus zorgen maken, omdat hun immuunsysteem niet optimaal meer functioneert. De schade voor de economie wordt ook aangestipt, zoals door dit panellid: 'In eerste instantie maakte ik me niet zoveel zorgen, omdat het om een virus gaat waarvan ik dacht dat het wel zou overgaan. Maar nu zie je naast dat er al een groot aantal mensen zijn besmet het ook heel veel gevolgen heeft voor de economie. Bedrijven hebben weinig tot geen werk en evenementen worden afgelast worden'. Veel panelleden maken zich geen zorgen, omdat ze niet tot de risicogroep behoren. Wel zijn er een paar bang voor hun omgeving waarin zich ouderen en kinderen bevinden.

'Massahysterie'
De mensen die zich totaal geen zorgen maken, spreken over 'paniek zaaien', 'bangmakerij' en 'massahysterie'. Een groepje respondenten is kritisch op de media: 'Er zijn veel pregnantere issues om je zorgen over te maken. Het thema wordt publicitair waanzinnig en onverantwoordelijk opgeklopt en dat genereert gruwelijk veel paniekerige reacties bij burgers, instanties en overheden. Het geheel vormt een dwaas fenomeen' en 'We zijn terecht gekomen in de fuik tussen media-aandacht en collectieve bemoeienissen met dit virus door overheden. Geen overheid kan zich er meer aan onttrekken. En dat terwijl dit virus niet schadelijker is dan elk influenzavirus'.

Handen wassen
Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is het belangrijk om je handen regelmatig te wassen, te hoesten en te niezen aan de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoeken te gebruiken. Het burgerpanel van Veghel en Uden houdt zich vrij goed aan deze voorzorgsmaatregelen.
Zo wast 74 procent zeer regelmatig de handen met zeep, niest 57 procent aan de binnenkant van hun elleboog en 50 procent gebruikt zakdoekjes. Mondkapjes (1 procent) worden eigenlijk niet gebruikt en 84 procent is ook niet van plan deze aan te schaffen. Er zijn daarentegen wel veel panelleden die het handen schudden achterwege laten.
45 procent van het panel is bewust bezig met zijn of haar persoonlijke hygiëne sinds de komst van het Coronavirus. 24 procent niet, maar in de rapportage is veelvuldig terug te lezen dat ze daar altijd mee bezig zijn. 'Ik ben altijd al bewust bezig met persoonlijke hygiëne, zeker in de grieptijd', laat iemand weten.

Voedsel
Sommige mensen slaan vast voldoende voedsel in voor de komst van het Coronavirus, zodat ze twee weken vooruit kunnen. Van de respondenten doet maar 4 procent dat. 73 procent is het niet van plan en 20 procent kan voorlopig vooruit. 'Alleen op dringend advies van het RIVM of andere instanties anders volslagen onzinnig', schrijft een van de respondenten.
Het burgerpanel is te spreken over de informatievoorziening. Bijna drie vierde van de respondenten vindt dat ze voldoende worden geïnformeerd over de maatregelen die ze kunnen nemen ter voorkoming van besmetting met het Coronavirus. 72 procent zegt voldoende te worden geïnformeerd over de klachten van het virus.

De vragenlijst is door 603 mensen ingevuld. Alle reacties, opmerkingen en suggesties om het Coronavirus aan te pakken zijn terug te lezen in de complete rapportage. Deze is te vinden op: www.tipveghel.nl. Daar kun je je ook aanmelden voor het Burgerpanel. 

Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant