Een ontwerp waarbij de school aan de kerk is gebouwd en waar de pastorie is herbouwd. Dit is een voorbeeld ontwerp, nog geen definitieve versie.
Een ontwerp waarbij de school aan de kerk is gebouwd en waar de pastorie is herbouwd. Dit is een voorbeeld ontwerp, nog geen definitieve versie.

'Gouden kans voor Eerde, hier wordt nog decennialang over gesproken'

Algemeen 6.153 keer gelezen

EERDE | De Eerdse kerk, een basisschool en vijf studio's met elkaar combineren in één gebouw. Dat is een notendop het plan van projectontwikkelaar Shaak. De dorpsraad Eerde, Skipov en de gemeente Meierijstad zijn enthousiast en steunen het project. Vorige week werd de intentieovereenkomst getekend. Begin 2023 moet het project grotendeels afgerond zijn.

De toekomst van de Eerdse kerk houdt de gemoederen in Eerde al lange tijd bezig. Nadat Shaak de plannen in maart van dit jaar bekend maakte, volgde er een tegenvoorstel van de Vrienden van de Eerdse kerk. Met het tekenen van de intentieovereenkomst lijkt de gemeente de aangepaste Shaak-plannen van Hans van den Tillaart (architect), Hans Verouden (eigenaar Verouden Bouwbedrijf) en Ton Verhoeven (ondernemer) definitief te hebben omarmd. "Het is een bijzonder en blij moment. Deze plannen dragen bij aan de leefbaarheid in Eerde", vindt wethouder onderwijs Coby van der Pas. "De basisschool wordt deels in de kerk gerealiseerd. Het is belangrijk dat de school voor Eerde behouden blijft. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in het hart van Eerde." De wethouder geeft aan dat, door de bouw van de school: de leslokalen naast de kerk en een gezamenlijke speel-/leerruimte en aula in de kerk, de huidige kerk behouden kan blijven. "De kerk kan worden gerestaureerd en in goede orde worden onderhouden."

Gouden kans
De nieuwe basisschool krijgt vijf lokalen. Deze zijn niet meteen alle vijf in gebruik, maar daar groeit Eerde in, ze gaan vermoedelijk van onder de 100 leerlingen naar ongeveer 110. Berry Tomas, directeur van Skipov, juicht de plannen toe: "Dit is voor ons ook een bijzondere manier van scholen bouwen. Ons belang is dat er een nieuwe school komt. De huidige basisschool is verouderd en er moet een nieuw gebouw komen. De school is er voor de Eerdse bevolking. Als zij blij worden van dit plan, dan werken wij er graag aan mee."


Ondernemer Ton Verhoeven tekent de intentieovereenkomst. 

Volgens Frans Zegers, die aanwezig was namens de dorpsraad, heeft het plan een breed draagvlak in Eerde. "Het karakteristieke kerkgebouw blijft behouden, er komt een nieuwe basisschool en het bouwen van extra woningen. Het is een gouden kans voor Eerde. Over dit plan wordt nog decennialang gesproken", denkt Frans.


Kosten:
De gemeente betaalt voor de eerste periode van twintig jaar een bedrag van 1.476.947 euro. Als de gemeente gebruik maakt van haar recht om de school nogmaals twintig jaar te huren, geldt hiervoor een huurbedrag ter hoogte van 584.040 euro.
De gemeente draagt niet direct bij aan de verbouwing van de kerk, maar maakt deze wel mogelijk door nu al afspraken te maken over een langdurige huurovereenkomst. Afgesproken is dat de school volledig gereed zal zijn en voldoet aan het gestelde kwaliteitskader voordat de huurovereenkomst ingaat.


Woningbouw
In de intentieovereenkomst staat dat de verschillende partijen woningbouw willen plegen. Zo moeten er vijf woningen boven de school komen. Mocht er in toekomst vraag zijn naar een extra leslokaal dan kan dat. Daar wordt tijdens bouw rekening mee gehouden. Verder wordt onderzocht of de voormalige pastorie kan worden teruggebouwd, ditmaal met appartement, naast de begraafplaats of op de plek waar de huidige basisschool staat.

Tuin
Architect Hans van den Tillaart heeft de plannen al helemaal uitgewerkt. Hij vertelt dat ze bij verdere uitwerking van het plan Shaak rekening hebben gehouden met de analyse die in maart werd besproken tijdens de dorpsraad. "Een gedeelte van de kerk, waar vroeger het bejaardenhuis stond, moet vrij worden gelaten. Die locatie is destijds juist vrijgespeeld zodat de kerk beter zichtbaar is. In het plan komt de tuin ook beter tot zijn recht. Dit park wordt gecombineerd met de speelplaats van de nieuwe basisschool", belooft Hans.


Tevreden partijen vlak na het tekenen van de overeenkomst.

Vijf studio's
De kerk moet zo veel mogelijk intact blijven. Hans vervolgt: "De kerk wordt opgedeeld in twee delen. Er komt een volledige kapel terug die wellicht ingezegend wordt door het Bisdom. Dat is bijzonder, want dat komt vrijwel nooit voor." Het tweede deel wordt multifunctioneel ingericht. "Daar vindt men straks een speel- en leerlokaal gecombineerd met de aula. De wanden kunnen open, waardoor de gebedsruimte weer vergroot kan worden. In dezelfde structuur komen er boven de school vijf studio's en er wordt onderzocht of we boven de aula ook een extra ruimte kunnen hangen", legt Hans uit. Er wordt ook rekening gehouden met de monumentale beuken.
Of er op den duur een kinderopvang kan worden toegevoegd aan de plannen wordt onderzocht. "We zijn in gesprek met 't Kroontje om te kijken hoe we dit kunnen invullen", besluit Ton.

Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant